partnerzy
Oferta

Zakres wykonywanych prac i usług:

  • Projektowanie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych we wszystkich rodzajach budownictwa ogólnego – mieszkaniowego, usługowo-handlowego, użyteczności publicznej, biurowego, bankowego, służby zdrowia itp.

W tym:

  • przygotowanie inwestycji (wielobranżowo): wnioski o decyzje, warunki infrastruktury, uzgodnienia, przygotowanie map geodezyjnych itp.
  • Koncepcje programowo – przestrzenne, ekspertyzy, orientacyjne zestawienia kosztów
  • Projekty budowlane w zakresie zgodnym z ustawą „Prawo Budowlane”, ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę;
  • Projekty wykonawcze – w dowolnym zakresie
  • Kosztorysy nakładcze, przedmiary robót;
  • Kosztorysy inwestorskie
  • Nadzory autorskie